Home » Przyszłość

Przyszłość

Kształcenie

Czy możemy istnieć bez studentów? Nigdy! To w Was tkwi idea akademii i uniwersytetów, których jednym z przesłań jest kształcić młodych ludzi tak, aby ich umiejętności jak najlepiej pokrywały aktualne potrzeby rynku. Obecnie kształcimy na sześciu kierunkach studiów, ale współpracując z wieloma przedsiębiorstwami cały czas dostosowujemy naszą ofertę kształcenia do warunków rynkowych. Kształcenie studentów nauk technicznych to trudne wyzwanie zarówno dla wykładowców jak i samych studentów. Wiemy o tym i wychodząc naprzeciw potrzebom obu grup staramy się minimalizować stres związany ze studiami, ale jednocześnie maksymalizować wiedzę, którą przekazujemy naszym studentom.

Współpraca

Ważna od zawsze! Obecnie to głównie wspólne projekty i inicjatywy związane z wyzwaniami, przed którymi stoi współczesny przemysł. Niemniej nasza działalność nie kończy się tylko na tym – przy współudziale przedstawicieli przemysłu organizujemy szereg spotkań, warsztatów i konferencji, które trafiają do szerokiej rzeszy odbiorców. Jesteśmy przekonani, że ten kierunek działań będzie się dynamicznie rozwijał w kolejnych latach. To między innymymi seminarium Neuromet, konferencje KomPlasTech, Esaform, Numiform, MetalForming i wiele innych spotkań. To udział firm w rozwoju kół naukowych i współfinansowanie wielu nowoczesnyhch laboratoriów.

Nauka

Klasyczna metalurgia i inżynieria materiałowa to nie przeszłość związana z historycznym profilem Wydziału, to również obiekt obecnych badań. Coraz częściej obserwujemy jednak jak inne dyscypliny nauki jak np: informatyka, matematyka, medycyna przenikają się nawzajem z naszymi podstawowymi obszarami zainteresowań. Dlatego też wyjście naprzeciw tym potrzebom – interdyscyplinarność, to główny cel rozwoju naukowego Wydziału. Taka strategia była i będzie naszym celem na najbliższe dziesięciolecia.