Home » Historia Wydziału

Historia Wydziału

Obecna Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica została powołana uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1919 roku, jako jednowydziałowa Uczelnia – Akademia Górnicza. W dniu 18 maja 1921 roku została powołana komisja do opracowania programu Wydziału Hutniczego, a władze Uczelni zwróciły się do przemysłowców hutniczych w kraju o pomoc materialną dla potrzeb przyszłego Wydziału. 1 września 1921 roku nominacje na profesora zwyczajnego mechaniki hutniczej otrzymał inż. Antoni Rodziewicz-Bielewicz, któremu od 18 września 1921 roku powierzono obowiązki organizatora i pierwszego Dziekana Wydziału Hutniczego. Ogólne zebranie Profesorów, w dniu 3 kwietnia 1922 roku, postanowiło otworzyć Wydział Hutniczy z początkiem roku akademickiego 1922/23.