Home » Dziś na Wydziale

Dziś na Wydziale

Naszą największą siłą są ludzie! To pracownicy kształcą studentów, to pracownicy tworzą więzi z przedstawicielami przemysłu i to przede wszystkim pracownicy są siłą napędową nauki. Dzięki Wam tworzymy jedną z najsilniejszych społeczności spośród 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej.

Dzielimy się na katedry, ale nadal pozostajemy jednością:

  • Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania
  • Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów
  • Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
  • Katedra Metalurgii Stopów Żelaza
  • Katedra Plastycznej Przeróbki Metali
  • Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska

Ponad 150 pracowników kształci studentów na 6 kierunków studiów: Edukacji Techniczno-Informatycznej, Informatyce Technicznej, Inżynierii Ciepła, Inżynierii Obliczeniowej, Metalurgii, Zaawansowanych Materiałach Inżynierskich. Łącznie to ponad 1000 osób, które powierzyły nam swoją przyszłość. Cieszymy się, że jesteście z nami.

Dziś to także badania, które na co dzień realizujemy w naszych laboratoriach. Laboratoria to miejsce badań wykonywanych w ramach projektów naukowych i badawczo-rozwojowych, ale również miejsce, gdzie kształcimy naszych studentów. Cały czas inwestujemy w naszą wspólną przyszłość, rozwijając się dla Was.