100 lat Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

1922-2022 Stulecie istnienia Wydziału to nie tylko czas świętowania, ale również niepowtarzalna okazja do spotkań łączących świat nauki, przemysłu oraz studentów. Zapraszamy serdecznie – kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Historia

Ewolucja struktury Wydziału i kierunków kształcenia przy zachowaniu tradycji, osiągnięć i dokonań Wydziału Hutniczego powołanego w 1922 roku

Teraźniejszość

Interdyscyplinarny Wydział – 6 kierunków studiów, ponad 1600 studentów, 6 katedr, ponad 200 pracowników. Nowoczesna baza aparaturowa i dydaktyczna

Przyszłość

Dostosowywanie oferty dydaktycznej Wydziału do potrzeb rynku pracy. Rozwój infrastruktury naukowo-dydaktycznej pozwalający na kształcenie studentów i prowadzenie  badań naukowych na najwyższym poziomie

Nauka

W ramach działalności badawczej pracownicy Wydziału realizują liczne projekty naukowe, które bardzo mocno związane są z inżynierią materiałową i metalurgią, ale coraz częściej realizują zagadnienia interdyscyplinarne z pogranicza informatyki, medycyny, matematyki, energetyki.

Kształcenie

Obecnie kształcimy na sześciu kierunkach studiów, ale współpracując z wieloma przedsiębiorstwami cały czas dostosowujemy naszą ofertę kształcenia do warunków rynkowych. Kształcenie studentów nauk technicznych to trudne wyzwanie zarówno dla wykładowców jak i samych studentów.

Współpraca

Obecnie to głównie wspólne projekty i inicjatywy związane z wyzwaniami, przed którymi stoi współczesny przemysł. Niemniej nasza działalność nie kończy się tylko na tym – przy współudziale przedstawicieli przemysłu organizujemy szereg spotkań, warsztatów i konferencji.

Spotkajmy się na Jubileuszu Wydziału IMiIP